izchak ofer logo

בונים מאז 1955

החברה נוסדה בשנת 1955 כחברה מבצעת, על-ידי יצחק עופר.
החל משנות ה-90 החברה מנוהלת על ידי אבי עופר – דור שלישי במשפחה.

בזכות הקפדנות, המקצועיות, הדייקנות והירידה לפרטים, הפכה החברה במהירות לגוף מבצע, המבוקש מאוד על-ידי החברות היזמיות הגדולות בישראל. ערכי המקצועיות והאמינות, הפכו ל-DNA המאפיין את פעילותה לאורך השנים, והיא צמחה להיות חברה יזמית-מבצעת, אשר יוזמת ובונה את הפרויקטים שלה בעצמה, משלב הייזום ועד למסירת המפתח.

לאורך שנות פעילותה, בנתה החברה פרויקטים ציבוריים רבים ואלפי יחידות דיור, כולל שכונות מגורים, מגדלי יוקרה, בנייני בוטיק מיוחדים ופרויקטים של התחדשות עירונית. העקרונות המאפיינים את החברה מיום היווסדה, ביססו את מעמדה כחברה בעלת חוסן כלכלי מוכח, הבא לידי ביטוי בדירוגי אשראי גבוהים ובאמון הבנקים המלווים אותה לאורך השנים.

החברה מחזיקה בסיווג הקבלני הגבוה ביותר, ג’-5 (בלתי מוגבל), ובבעלותה ציוד הנדסי כבד ומנופים, המעניקים לה עצמאות ביצועית ללא הגבלה.

אחת מחוזקות החברה הינה ההון האנושי האיכותי שבה – המנהלים המקצועיים, האכפתיים והאמינים שנמצאים בחברה וצומחים יחד איתה כבר שנים רבות. אנשי החברה יחד עם מגוון הלקוחות שלה, הם שהופכים את חברת יצחק עופר למשפחה אחת שלמה.